Betroc Oy - grunden stadigt i betongen

Betroc Oy har lagt sin grund i betong redan sedan 1955. Företaget verkade under namnet Sodankylän Sementtivalimo ända fram till 2003. Då ändrades företagets namn i och med tillväxten och internationaliseringen till Betroc Oy.

Vi producerar betongelement för såväl husbyggnads- som markbyggnadsbehov. Vi också producerar och levererar färdigblandad betong.

Vårt företag är med om att bygga upp en hållbar, trivsam och trygg bomiljö grundligt i betong. Vår verksamhet bygger på långvarigt och förtroendefullt samarbete med olika intressentgrupper.

Våra grundläggande värden är bl.a. att bära ansvar för personal, samarbetspartners och samhälle samtidigt som vi värnar om hög kvalitet, service och leveranssäkerhet i vår verksamhet.

Betroc Oy är medlem i Byggnadsindustrin RT rf och hör till Inspecta Sertifiointi Oy:s kvalitetsövervakning. Företaget har beviljats det regionala företagarpriset i Lappland 1995 och Sodankylä kommuns företagarpris år 1979.  

VI GÖR

SÖKNING

Sökord