PÅLITLIG PARTNER

Vi är en del av tjänsten En pålitlig partner, som ger de uppgifter om vårt företag som förutsätts i lag och rapporterar å våra vägnar. Detta underlättar och påskyndar den officiella rapporteringen i den offentliga sektorns samt byggnads- och fastighetsbranschens projekt. Dessutom främjar vi på det sättet rejäl konkurrens – mot den gråa ekonomin.

http://www.tilaajavastuu.fi

Betroc Oy är Pålitlig partner

SÖKNING

Sökord