Historik

Väinö Ahopelto grundade företaget 1955 med tanke på återuppbyggnaden av Lappland. Företaget verkade under namnet Sodankylän Sementtivalimo ända till 2003, tills företagets namn byttes till Betroc Oy i och med tillväxten och internationaliseringen. På 50-talet innefattade produktionen brunnsringar, trumrör, taktegel och betongblock. Arbetet utfördes huvudsakligen för hand. Under de första tiderna försvårades arbetet bland annat av bristen på råmaterial, elransoneringen och generalstrejken.

Av Väinös och hans hustru Tyynes barn utexaminerades det äldsta, Pentti till betonglaborant 1967 och 1977 byggdes det en betongstation för färdigblandad betong. Den färdigblandade betongmassan blev omsättningsmässigt den största produktgruppen. Företaget omvandlades till kommanditbolag. Sönerna Pentti och Seppo kom med som ansvariga bolagsmän. År 1979 förlänades bolaget Sodankylä kommuns Företagarpris.

Betongelement produktionen började

Produktionseran för betongelement inleddes på 1980-talet, då den gamla gjuterihallen revs och det i dess ställe uppfördes en ny produktionshall. Cementgjuteriet vann då en betydande entreprenadtävling om grundläggningselement för elstolpar av Imatran Voima. År 1987 trädde de yngsta barnen Raimo och Leena in i kommanditbolaget som ansvariga bolagsmän. Raimo införde i egenskap av proffs på ADB-området in datatekniken i företaget, till en början som redskap för ekonomiförvaltningen. En ny ADB-styrd betongstation blev färdig och togs i bruk. Byggnaden av kraftverken i Kitinen var i sitt intensivaste skede. Samtidigt byggdes det flera broar.

År 1992 utvidgades elementhallenoch det investerades i de första formarna med svängbara plan. Det blev möjligt att tillverka alla slags fasadytor. De första höghuselementen tillverkades. Då Finland på 1990-talet dök ned i en okontrollerbar depression, föll näringslivet ihop och byggnationen upphörde praktiskt taget helt. Vårt företags omsättning föll på ett år till under häften av vad den varit tidigare. Man började leta efter marknader i Sverige, där man också av Vattenfall Ab fick en ca ett år lång entreprenad på grundläggningselement för kraftlinjen Horred – Breared i södra Sverige. Tack vare detta arbete överlevde företaget den värsta depressionen. 


Företaget omvandlades till aktiebolag

Företaget omvandlades till aktiebolag med syskonen Pentti, Seppo, Leena och Raimo som huvudaktionärer. Företaget beviljades 1995 det regionala företagarpriset i Lappland. Den tredje utvidgningen avbetongelementhallen utfördes. Det anskaffades fler formar med svängbara plan och största delen av produktionen var lika slags husbyggnadselement. Bolaget ansökte om och godkändes 1999 inomramen för SFS – Inspecta Sertifiointi Oy:skvalitetsövervakning.

På 2000-talet inleddes exportsträvandena till Nordkalotten. Det ingicks ett avtal om exportsamarbete mellan de lappländska betongindustriföretagen och för den praktiska verksamheten grundades Betonico -gruppen. Exporten till Norge inleddes. Produktionslokalerna utvidgades ytterligare 2001 och i december 2004 färdigställdes företagets största engångsinvestering, då det byggdes mer betongelementkapacitet, lager för färdiga betongelement samt nya personallokaler. I dag ingår olika slags element och färdigblandad betong i vår produktion. Vid behov erbjuder vi också konstruktionsplanering och montering av betongelement.

Alla de olika perioder företaget har gått igenom har orsakat stora ändringar och investeringar. Med de lärdomar vi fått av våra föräldrar och av våra erfarenheter går vi vidare med båda fötterna stadigt på marken med goda samarbetspartners, långvariga kundförhållanden samt en kunnig och yrkesskicklig personal.

SÖKNING

Sökord