Betrocs värden

Vårt företag är med om att bygga upp en hållbar, trivsam och trygg bomiljö grundligt i betong. Vår verksamhet bygger på långvarigt och förtroendefullt samarbete med olika intressentgrupper.

Våra grundläggande värden är bl.a. ansvar för personal, samarbetspartners och samhälle samtidigt som vi värnar om hög kvalitet, service och leveranssäkerhet i vår verksamhet.

Betrocs personal i utdelning av betyg.

Sponsring

Vi har bistått ungdomar, barn och åldringar i vår hemtrakt. Vi strävar till att understöda lokala aktiviteter och vara med om att bära ansvar för att upprätthålla och utveckla trivsel och trygghet och mångsidiga fritidssysselsättningar i vår egen bomiljö. Vi fattar beslut om sponsring från fall till fall och grunden för att bevilja understöd är att stöda aktiviteter som avser en så omfattande grupp som möjligt och därmed göra vår omgivning ett bättre ställe att bo och tillbringa sin fritid i. Vi vill i synnerhet understöda möjligheterna för barn och ungdomar att bygga upp ett hälsosamt och mångsidigt livsinnehåll. 

Sodankylän Ampujats guldlag i det finska mästerskapet 2013 i D24-luftgevärsserie med den nytt finskt rekord. Betroc gratulerar vinnarna!

 

Sodankylän Ampujats guldlag i de finska mästerskapen 2010 i både D- och D18-luftgevärsserierna.

 

SÖKNING

Sökord