DoP-dokument

Här man kan ladda ner och granska vår företags prestandadeklarationer, också känd som DoP ("Declaration of Performance" på engelska). Alla dokument är på finska.

Allmänt om prestandadeklaration

En prestandadeklaration beskriver produktens avsedda användning och vilken prestanda den har när det gäller väsentliga produktegenskaper. En byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard ska prestandadeklareras för att kunna CE-märkas.

Väggelement

DoP: Väggelement

Ladda ner filen

Koko: 0,07 Mb

Grundläggningselement

DoP: Grundläggningselement

Ladda ner filen

Koko: 0,06 Mb

Pelare- och balkelement

DoP: Pelare- och balkelement

Ladda ner filen

Koko: 0,07 Mb

Stödmurar

DoP: Stödmurar

Ladda ner filen

Koko: 0,06 Mb

SÖKNING

Sökord