Våra produkter

Våra produkter innefattar färdigblandad betong samt olika slags betongelement för såväl husbyggnads- som markbyggnadsbehov. Vid behov innefattar våra tjänster också konstruktionsplanering samt montering av betongelement.

BETONG ÄR NATURLIG OCH HÅLLBAR

Betong kan formas enligt mångahanda arkitektoniska lösningar, den är ett hållbart, brandsäkert och naturligt material. Olika slags ytalternativ ger valfrihet i fråga om fasadernas utseende. Tack vare betongens goda hållbarhet har en betongkonstruktion en lång livscykel. Vid tillverkningen blandas inhemska naturmaterial – sten, vatten och cement – med varandra, och det orsakar inga utsläpp.  

KOLLA IN PÅ VÅR PRODUKTER

SÖKNING

Sökord