Historiikki

Alkujaan vimpeliläiselle Väinö Ahopellolle tulivat pohjoisen maisemat tutuiksi sotien aikana, kun hän oli Lapissa pioneerina raivaamassa miinoja. Heti sotien jälkeen Väinö muutti Sodankylään, ja perusti veljensä kanssa suutarinverstaan. Sodankylästä Väinö onnistui löytämään rinnalleen Tyynen, joka oli lähtenyt Kinnulasta pohjoiseen niin ikään töihin. Väinö ja Tyyne menivät naimisiin vuonna 1948 ja heille syntyi 4 lasta.

Teollisesti valmistettavien kenkien yleistyttyä Väinö siirtyi tienrakennustehtäviin. Niiden parissa syntyi ajatus oman sementtivalimon perustamisesta; Lappia jälleenrakennettiin, ja sitä varten tarvittiin erilaisia betonituotteita. Väinö perusti oman yrityksen vuonna 1955 toiminimellä Sementtivalimo V. Ahopelto. Tuotantoon kuuluivat esimerkiksi kaivonrenkaat, rumpuputket, kattotiilet ja betoniharkot. Työt tehtiin tuolloin pääosin käsin. Alkuaikoina toimintaa vaikeuttivat pula raaka-aineista, sähkön säännöstely ja yleislakko. Ensimmäiset vuodet vaativat rohkeutta ja uskoa tulevaisuuteen, sekä kovaa työtä.

Väinön ja Tyynen lapsista vanhin, Pentti, valmistui betonilaborantiksi, ja vuonna 1977 rakennettiin valmisbetoniasema. Sodankylässä rakennettiin tuolloin varuskuntaa, voimalaitoksia ja kouluja, joten valmisbetonista tuli pian yrityksen merkittävin tuoteryhmä. Firma muuttui vuonna -78 kommandiittiyhtiöksi ja nimeksi vaihdettiin Sodankylän Sementtivalimo Ahopelto Ky. Pentti sekä toiseksi vanhin poika Seppo tulivat samalla mukaan yritykseen yhtiömiehiksi. 
Vuonna 1979 yritykselle myönnettiin Sodankylän kunnan Yrittäjäpalkinto.

Betonielementtien valmistus alkoi

Betonielementtien valmistuskausi alkoi 80-luvulla, kun vanha valimohalli purettiin ja tilalle rakennettiin uusi tuotantohalli. Sementtivalimo voitti tuolloin merkittävän sähköpylväiden perustuselementtiurakan Imatran Voimalta. Kitisen voimalaitosten rakentaminen oli tuolloin kiivaimmillaan ja samaan aikaan rakennettiin useita siltoja. Vuonna -87 myös nuorimmat lapset Raimo ja Leena tulivat yritykseen mukaan yhtiömiehiksi. Samana vuonna valmistui uusi automatisoitu ATK-ohjattu betoniasema ja yrityksessä otettiin tietotekniikka käyttöön.

90-luvun alussa uutta elementtihallia laajennettiin ensimmäisen kerran. Ensimmäiset kääntötasomuotit investoitiin ja kaikentyyppisten julkisivuelementtien valmistaminen tuli mahdolliseksi. Tuolloin tehtiin ensimmäiset kerrostaloelementit. Suomen syöksyttyä 90-luvulla hallitsemattomaan lamaan, talouselämä käpertyi paikoilleen ja rakentaminen pysähtyi käytännössä katsoen kokonaan. Yrityksen liikevaihto supistui yhdessä vuodessa alle puoleen aikaisemmasta. Markkinoita lähdettiin hakemaan Ruotsista, jonne saatiinkin Vattenfall Ab:ltä noin vuoden kestänyt voimajohtolinjan perustuselementtiurakka. Tämän työn ansiosta selvittiin pahimman laman yli ja yritykseen vuosien saatossa jätetyt voittovarat mahdollistivat toiminnan jatkumisen erittäin tiukkoina vuosina.

Kommandiittiyhtiöstä osakeyhtiöksi

Vuonna -93 yritys muutettiin osakeyhtiöksi ja nimeksi vaihtui Sodankylän Sementtivalimo Oy. Pääosakkaiksi tulivat Väinön lapset Pentti, Seppo, Raimo ja Leena. Betonielementtihalliin tehtiin toinen laajennus ja kääntötasomuotteja tuli lisää. Suurin osa tuotannosta oli erilaisia talonrakennuselementtejä. Sodankylän Sementtivalimolle myönnettiin vuonna 1995 Lapin alueellinen yrittäjäpalkinto. Yritys hakeutui ja hyväksyttiin vuonna 1999 SFS Inspecta Sertifiointi Oy:n laaduntarkastuksen piiriin.

2000-luvulla aloitettiin vientiponnistelut Pohjoiskalotille. Lappilaisten betoniteollisuusyritysten kesken solmittiin vientiyhteistyösopimus, ja käytännön toimintaa varten perustettiin Betonico-ryhmä. Vienti Norjaan alkoi. Henkilöstön määrää lisättiin ja yrityksen tiloja laajennettiin kahteen otteeseen.

Yrityksen perustanut Väinö jatkoi tiiviisti yrityksen toiminnassa mukana aina vuoteen 2003 asti, jolloin vaiheittain toteutettu sukupolven vaihdos saatettiin päätökseen ja yritys siirtyi kokonaan lasten omistukseen. Samana vuonna kasvun ja kansainvälistymisen myötä Sodankylän Sementtivalimon nimi vaihdettiin Betroc Oy:ksi.

Voimalinjarakentamisen edelläkävijäksi

Vuonna 2009 Betroc osallistui sähkönsiirron perustuselementtien tuotekehittelyyn. Kehitystyön jälkeen käynnistynyt Suomen kantaverkon uudistusurakka on työllistänyt yritystä voimakkaasti 2010-luvulla. Lapin kehittynyt matkailurakentaminen sekä Pohjois-Suomen asuntorakentaminen ovat olleet niin ikään yrityksen liiketoiminnan tukipilareita viime vuosina.

Kasvaneen asiakaskunnan myötä Betroc on tehnyt 2010-luvulla isoja investointeja. Heti vuosikymmenen alussa rakennettiin katettu maalämmöllä toimiva kiviainevarasto, joka säilyttää kiviaineen sulana ja sen kosteuden tasalaatuisena talvellakin. Yritys on lisännyt tuotevalikoimaansa graafisen betonin ja tullut samalla maailman pohjoisimmaksi graafisen betonin valmistajaksi. Vuonna 2013 valmistui elementtihallin laajennusosa, jonka myötä seinäelementtituotannon kapasiteettia on voitu kasvattaa. 2014 puolestaan tehtiin mittava betoniaseman laitteistojen ja ohjelmistojen uudistustyö. Investointi on mahdollistanut yhä monipuolisempien betonimassojen valmistuksen sekä parantanut energia- ja tuotantotehokkuutta.

Tänä päivänä Betroc on profiloitunut etenkin voimalinja- sekä julkisivurakentamisen vahvaksi osaajaksi. Yritys on panostanut toimintansa ja tuotteidensa korkeaan laatuun. Sen lisäksi Betroc pitää tärkeimpänä arvonaan vastuullisuutta henkilöstöstään, ympäristöstään ja yhteistyökumppaneistaan. Yritys on palkittu 2010-luvulla Vuoden oppisopimustyönantajana sekä Yhdessä nuortemme puolesta -palkinnolla kiitoksena nuorten ammatillisen kasvun eteen tehdystä työstä.

Nuoret näkyvät myös Betrocin päivittäisessä toiminnassa, kun Väinön ja Tyynen perintöä on ryhtynyt jatkamaan nyt kolmaskin sukupolvi. Vanhempien ja kokemusten opettamana Betroc jatkaa eteenpäin kuuden vuosikymmenen jälkeen jalat tukevasti maassa. Tulevaisuutta rakennetaan yhdessä hyvien yhteistyökumppaneiden, pitkäaikaisten asiakkaiden sekä osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan kanssa.

HAKU

Hakusanat