Laadunvalvonta

Valvomme tuotteidemme ja valmisbetonimme laatua betoninormien, rakentamismääräysten ja työselitysten mukaisin testein. Olemme Rakennusteollisuus RT ry:n jäsen ja kuulumme Inspecta Sertifiointi Oy:n laadunvalvonnan piiriin. Valmistamillemme betonituotteille on myönnetty CE-merkintäoikeus.

Kaikki viralliset laadunarvosteluiän testaukset, kuten puristuslujuutta, vesitiiviyttä ja pakkasenkestävyyttä mittaavat kokeet tehdään ympäristöministeriön hyväksymissä virallisissa laboratorioissa, joilta saamme tulosraportit säännöllisesti.

Sisäinen laadunvalvontatyö

Yrityksestämme riippumattomien laboratorioiden tekemien kokeiden lisäksi omat laboranttimme tekevät päivittäin sekä tuorebetonitestauksia että kovettuneen betonin testauksia. Tuorebetonitestauksilla seurataan mm. ilmamäärää, tiheyttä, notkeutta ja lämpötilaa. Kovettuneelle betonille tehdään muottien purkulujuuksien ja elementtien asennuslujuuden varmistamiseksi varhaislujuustestauksia. Ensimmäisen vuorokauden ajalta rekisteröidään myös betonin lämmönkehitys.

Vaativissa valmisbetonivalukohteissa betonilaboranttimme ovat työmaalla valvomassa mm. oikean suojahuokosilmamäärän toteutumista, betonin notkeutta ja lämpötilaa. Tarvittaessa laboranttimme huolehtivat työmaalla myös betoninormien mukaisten puristus- ja huokosjakokoekappaleiden tekemisestä.

Betonimme laadun varmistamiseksi olemme rakentaneet käytettäville kiviaineille katetun, maalämmöllä lämmitettävän kiviainesvaraston. Lisäksi betoniasemallamme on käytössä kiviaineiden kosteutta reaaliaikaisesti mittaava prosessinohjauslaitteisto. Kaikki käyttämämme kiviaineet ovat CE-merkittyjä.

Sähkönsiirtorakentamisen elementtimme täyttävät Fingridin laatuvaatimukset

Yrityksemme on valmistanut jo yli 40 vuotta erilaisia sähkönsiirron rakentamisessa käytettäviä betonielementtejä, joiden on täytettävä Fingrid Oyj:n erittäin tiukat laatukriteerit mm. lujuuden, betonin pakkasenkestävyyden sekä teräsosien suojabetonikerroksen suhteen. Näiden ominaisuuksien lisäksi mittaamme säännöllisesti myös elementeissä käytettävien kuumasinkittyjen teräsosien sinkkikerroksen paksuutta.


Pyydettäessä annamme mielellämme asiakkaillemme kaikki tiedot laadunvalvonnan raporteista.

HAKU

Hakusanat